Thứ Bảy, 03/08/2019

13242526273004

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 38.078.447.700đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.897.605.300đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○038.078.447.700đ
Jackpot 2○○○○○●03.897.605.300đ
Giải nhất○○○○○940.000.000đ
Giải nhì○○○○400500.000đ
Giải ba○○○843550.000đ