Thứ Năm, 03/02/2022

13182235424303

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 55.150.857.750đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.267.587.950đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○055.150.857.750đ
Jackpot 2○○○○○●03.267.587.950đ
Giải nhất○○○○○1340.000.000đ
Giải nhì○○○○919500.000đ
Giải ba○○○1735650.000đ