Thứ Năm, 03/01/2019

23313745495418

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 66.387.325.800đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.213.678.350đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○066.387.325.800đ
Jackpot 2○○○○○●03.213.678.350đ
Giải nhất○○○○○1340.000.000đ
Giải nhì○○○○564500.000đ
Giải ba○○○1264450.000đ