Thứ Bảy, 02/05/2020

02060916435319

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 163.627.248.450đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.082.963.300đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0163.627.248.450đ
Jackpot 2○○○○○●04.082.963.300đ
Giải nhất○○○○○2240.000.000đ
Giải nhì○○○○1079500.000đ
Giải ba○○○2089950.000đ