Thứ Bảy, 02/04/2022

32384244475546

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 64.691.708.250đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.931.600.450đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○064.691.708.250đ
Jackpot 2○○○○○●03.931.600.450đ
Giải nhất○○○○○440.000.000đ
Giải nhì○○○○596500.000đ
Giải ba○○○1406550.000đ