Thứ Bảy, 01/09/2018

02082021283605

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 46.296.717.600đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.102.899.150đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○046.296.717.600đ
Jackpot 2○○○○○●04.102.899.150đ
Giải nhất○○○○○1240.000.000đ
Giải nhì○○○○657500.000đ
Giải ba○○○1202650.000đ