Thứ Năm, 01/08/2019

01183945484926

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 36.751.522.800đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.750.169.200đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○036.751.522.800đ
Jackpot 2○○○○○●03.750.169.200đ
Giải nhất○○○○○440.000.000đ
Giải nhì○○○○328500.000đ
Giải ba○○○790950.000đ