Thứ Tư, 31/07/2019

061215192545

GIÁ TRỊ JACKPOT
22.199.548.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO022.199.548.000đ
Giải nhấtOOOOO2510.000.000đ
Giải nhìOOOO1.034300.000đ
Giải baOOO16.59430.000đ