Thứ Tư, 31/03/2021

020406364142

GIÁ TRỊ JACKPOT
13.536.495.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO013.536.495.500đ
Giải nhấtOOOOO1310.000.000đ
Giải nhìOOOO752300.000đ
Giải baOOO1397630.000đ