Thứ Tư, 30/11/2016

061517202341

GIÁ TRỊ JACKPOT
21.722.316.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO021.722.316.000đ
Giải nhấtOOOOO12810.000.000đ
Giải nhìOOOO6151300.000đ
Giải baOOO10321630.000đ