Thứ Sáu, 30/10/2020

040514182343

GIÁ TRỊ JACKPOT
14.044.809.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO014.044.809.000đ
Giải nhấtOOOOO1210.000.000đ
Giải nhìOOOO790300.000đ
Giải baOOO1245630.000đ