Thứ Tư, 30/10/2019

020508122938

GIÁ TRỊ JACKPOT
21.917.627.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO021.917.627.500đ
Giải nhấtOOOOO2810.000.000đ
Giải nhìOOOO1013300.000đ
Giải baOOO1623430.000đ