Thứ Sáu, 30/06/2017

010710384042

GIÁ TRỊ JACKPOT
26.077.564.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO026.077.564.500đ
Giải nhấtOOOOO3410.000.000đ
Giải nhìOOOO1973300.000đ
Giải baOOO3426830.000đ