Thứ Tư, 30/01/2019

010406133741

GIÁ TRỊ JACKPOT
70.202.846.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO070.202.846.500đ
Giải nhấtOOOOO1610.000.000đ
Giải nhìOOOO1660300.000đ
Giải baOOO2798130.000đ