Thứ Sáu, 29/05/2020

041023263537

GIÁ TRỊ JACKPOT
45.537.563.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO045.537.563.500đ
Giải nhấtOOOOO2410.000.000đ
Giải nhìOOOO1270300.000đ
Giải baOOO2087130.000đ