Thứ Tư, 29/01/2020

031016243944

GIÁ TRỊ JACKPOT
35.767.812.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO035.767.812.500đ
Giải nhấtOOOOO1810.000.000đ
Giải nhìOOOO1034300.000đ
Giải baOOO1639430.000đ