Thứ Sáu, 28/09/2018

020611131538

GIÁ TRỊ JACKPOT
44.806.838.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO044.806.838.500đ
Giải nhấtOOOOO2310.000.000đ
Giải nhìOOOO1333300.000đ
Giải baOOO2263630.000đ