Thứ Sáu, 27/10/2017

041013212238

GIÁ TRỊ JACKPOT
21.223.116.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO021.223.116.500đ
Giải nhấtOOOOO3310.000.000đ
Giải nhìOOOO1442300.000đ
Giải baOOO2418030.000đ