Thứ Sáu, 27/07/2018

022132373842

GIÁ TRỊ JACKPOT
21.031.963.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO021.031.963.500đ
Giải nhấtOOOOO2810.000.000đ
Giải nhìOOOO1071300.000đ
Giải baOOO1646830.000đ