Thứ Sáu, 26/08/2016

103639434445

GIÁ TRỊ JACKPOT
24.214.106.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO024.214.106.500đ
Giải nhấtOOOOO1210.000.000đ
Giải nhìOOOO371300.000đ
Giải baOOO773330.000đ