Thứ Tư, 25/12/2019

101825263643

GIÁ TRỊ JACKPOT
48.452.999.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO048.452.999.500đ
Giải nhấtOOOOO2910.000.000đ
Giải nhìOOOO1250300.000đ
Giải baOOO2177230.000đ