Thứ Tư, 25/04/2018

041517232943

GIÁ TRỊ JACKPOT
32.795.426.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO032.795.426.500đ
Giải nhấtOOOOO3910.000.000đ
Giải nhìOOOO1731300.000đ
Giải baOOO2885930.000đ