Thứ Sáu, 25/01/2019

111314223038

GIÁ TRỊ JACKPOT
59.381.811.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO059.381.811.000đ
Giải nhấtOOOOO3610.000.000đ
Giải nhìOOOO1494300.000đ
Giải baOOO2459630.000đ