Thứ Tư, 24/10/2018

062634353942

GIÁ TRỊ JACKPOT
20.507.870.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO020.507.870.500đ
Giải nhấtOOOOO2510.000.000đ
Giải nhìOOOO1121300.000đ
Giải baOOO1694730.000đ