Thứ Sáu, 23/11/2018

081012212540

GIÁ TRỊ JACKPOT
16.179.431.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO016.179.431.500đ
Giải nhấtOOOOO1310.000.000đ
Giải nhìOOOO985300.000đ
Giải baOOO1538730.000đ