Thứ Sáu, 23/09/2016

081419293040

GIÁ TRỊ JACKPOT
53.733.170.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO053.733.170.500đ
Giải nhấtOOOOO2410.000.000đ
Giải nhìOOOO1012300.000đ
Giải baOOO1585330.000đ