Thứ Sáu, 23/02/2018

051619232937

GIÁ TRỊ JACKPOT
25.996.836.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO025.996.836.500đ
Giải nhấtOOOOO5810.000.000đ
Giải nhìOOOO2070300.000đ
Giải baOOO3324530.000đ