Thứ Sáu, 22/11/2019

010910193038

GIÁ TRỊ JACKPOT
19.423.681.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO019.423.681.500đ
Giải nhấtOOOOO2510.000.000đ
Giải nhìOOOO994300.000đ
Giải baOOO1543630.000đ