Thứ Sáu, 22/02/2019

071018254445

GIÁ TRỊ JACKPOT
14.477.636.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO014.477.636.500đ
Giải nhấtOOOOO1910.000.000đ
Giải nhìOOOO831300.000đ
Giải baOOO1430630.000đ