Thứ Sáu, 21/09/2018

010311142329

GIÁ TRỊ JACKPOT
36.885.341.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO036.885.341.000đ
Giải nhấtOOOOO1910.000.000đ
Giải nhìOOOO1076300.000đ
Giải baOOO1868830.000đ