Thứ Sáu, 21/04/2017

070815303239

GIÁ TRỊ JACKPOT
18.574.303.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO018.574.303.000đ
Giải nhấtOOOOO1810.000.000đ
Giải nhìOOOO1756300.000đ
Giải baOOO3117630.000đ