Thứ Sáu, 20/10/2017

021825333642

GIÁ TRỊ JACKPOT
14.044.139.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO014.044.139.000đ
Giải nhấtOOOOO2510.000.000đ
Giải nhìOOOO1273300.000đ
Giải baOOO2076130.000đ