Thứ Tư, 20/06/2018

021822303243

GIÁ TRỊ JACKPOT
37.468.041.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO037.468.041.000đ
Giải nhấtOOOOO2710.000.000đ
Giải nhìOOOO1303300.000đ
Giải baOOO2034230.000đ