Thứ Tư, 19/09/2018

102022242742

GIÁ TRỊ JACKPOT
34.913.441.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO034.913.441.500đ
Giải nhấtOOOOO2810.000.000đ
Giải nhìOOOO1107300.000đ
Giải baOOO1888430.000đ