Thứ Sáu, 19/08/2016

111217333436

GIÁ TRỊ JACKPOT
21.032.293.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO021.032.293.000đ
Giải nhấtOOOOO1510.000.000đ
Giải nhìOOOO608300.000đ
Giải baOOO1044030.000đ