Thứ Tư, 19/06/2019

020411153540

GIÁ TRỊ JACKPOT
16.557.487.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO016.557.487.500đ
Giải nhấtOOOOO1210.000.000đ
Giải nhìOOOO722300.000đ
Giải baOOO1232130.000đ