Thứ Sáu, 19/02/2021

121922233444

GIÁ TRỊ JACKPOT
21.767.678.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO021.767.678.000đ
Giải nhấtOOOOO2710.000.000đ
Giải nhìOOOO1167300.000đ
Giải baOOO1941730.000đ