Thứ Sáu, 19/01/2018

020427283136

GIÁ TRỊ JACKPOT
53.253.948.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO053.253.948.000đ
Giải nhấtOOOOO4210.000.000đ
Giải nhìOOOO1884300.000đ
Giải baOOO3398830.000đ