Thứ Sáu, 18/12/2020

040914233238

GIÁ TRỊ JACKPOT
62.918.148.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO062.918.148.000đ
Giải nhấtOOOOO3510.000.000đ
Giải nhìOOOO1878300.000đ
Giải baOOO2803330.000đ