Thứ Tư, 18/11/2020

181921313944

GIÁ TRỊ JACKPOT
24.618.929.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO024.618.929.000đ
Giải nhấtOOOOO2310.000.000đ
Giải nhìOOOO1015300.000đ
Giải baOOO1620230.000đ