Thứ Sáu, 18/11/2016

111216242631

GIÁ TRỊ JACKPOT
38.611.602.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO038.611.602.000đ
Giải nhấtOOOOO12010.000.000đ
Giải nhìOOOO6130300.000đ
Giải baOOO10123330.000đ