Thứ Sáu, 18/08/2017

030418223437

GIÁ TRỊ JACKPOT
17.211.832.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO017.211.832.000đ
Giải nhấtOOOOO3310.000.000đ
Giải nhìOOOO1621300.000đ
Giải baOOO2592530.000đ