Thứ Sáu, 17/09/2021

061015373944

GIÁ TRỊ JACKPOT
13.530.158.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO013.530.158.500đ
Giải nhấtOOOOO710.000.000đ
Giải nhìOOOO577300.000đ
Giải baOOO898230.000đ