Thứ Tư, 17/08/2016

020409192126

GIÁ TRỊ JACKPOT
20.253.396.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO020.253.396.500đ
Giải nhấtOOOOO810.000.000đ
Giải nhìOOOO673300.000đ
Giải baOOO1047230.000đ