Thứ Sáu, 16/10/2020

041416232427

GIÁ TRỊ JACKPOT
23.175.596.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO023.175.596.500đ
Giải nhấtOOOOO1310.000.000đ
Giải nhìOOOO804300.000đ
Giải baOOO1438930.000đ