Thứ Tư, 15/07/2020

101118192045

GIÁ TRỊ JACKPOT
30.337.936.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO030.337.936.500đ
Giải nhấtOOOOO2710.000.000đ
Giải nhìOOOO1166300.000đ
Giải baOOO1837230.000đ