Thứ Sáu, 15/02/2019

032226273044

GIÁ TRỊ JACKPOT
20.754.252.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO020.754.252.000đ
Giải nhấtOOOOO3010.000.000đ
Giải nhìOOOO1109300.000đ
Giải baOOO1755730.000đ