Thứ Sáu, 14/10/2016

030709182839

GIÁ TRỊ JACKPOT
87.558.225.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO087.558.225.500đ
Giải nhấtOOOOO6610.000.000đ
Giải nhìOOOO2445300.000đ
Giải baOOO3022130.000đ