Thứ Sáu, 14/09/2018

121617182634

GIÁ TRỊ JACKPOT
31.118.111.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO031.118.111.500đ
Giải nhấtOOOOO2110.000.000đ
Giải nhìOOOO1100300.000đ
Giải baOOO1755330.000đ