Thứ Sáu, 14/07/2017

021319242533

GIÁ TRỊ JACKPOT
89.529.309.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO089.529.309.000đ
Giải nhấtOOOOO11710.000.000đ
Giải nhìOOOO5580300.000đ
Giải baOOO8561830.000đ